סך הכל 0.00 ₪
0
X

איחוד הצלה

המכירה הסינית של אור ישראלי
סך הכל 0.00 ₪
0
X

כתובת למשלוח חשבונית
Shipment
כתובת למשלוח המוצר
פרטי המשלוח זהים לפרטי החשבונית
הוסף כתובת
שם מקט מחיר כמות הנחה סך הכל לתשלום
סה"כ עלות כרטיסים (לפני בונוסים)
כרטיסי בונוס
יש לך קופון?    
סך הכל לתשלום:
0 ₪
0 ₪
סיום רכישה שלב 3

בחירת אמצעי תשלום

שם פרטי
שם משפחה
טלפון
נייד
טלפון נוסף
רחוב
מס' בית
עיר *
גורם מפנה
affiliate
אשר את תנאי ההגרלה

תנאי השירות

תקנון ההגרלה:
ע"פ פסק הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר, | הזוכה בדירה והזוכים במוצרי הפרימיום יקבלו הודעה טלפונית באופן אישי בנוסף לפרסום בעיתונות. | חלק מהתמונות וההדמיות להמחשה בלבד | הזכיות אינם כוללים הובלה והרכבה, אינם
ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם | ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון ועורך הדין ישראל ענדען והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין | כל ההגרלות והתנאים הינם בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה | הזכייה
בדירה מחוייבת במס כחוק | לא ניתן להעביר את הזכיה לאחר.

פירמידה
סמינר חול
פרסום
מוקד
אחר
מסיבת תה
utm