איחוד הצלה

המכירה הסינית של אור ישראלי
סך הכל 0.00 ₪
0
X

תקנון ההגרלה:
ע"פ פסק הרבנים מצווה לתרום מכספי מעשר, | הזוכה בדירה והזוכים במוצרי הפרימיום יקבלו הודעה טלפונית באופן אישי בנוסף לפרסום בעיתונות. | חלק מהתמונות וההדמיות להמחשה בלבד | הזכיות אינם כוללים הובלה והרכבה, אינם
ניתנים להחלפה ואין לנו אחריות על טיבם | ההגרלות נערכות בפיקוחם ובהכוונתם של רבני הארגון ועורך הדין ישראל ענדען והם אלו שיכריעו בכל ספק ועניין | כל ההגרלות והתנאים הינם בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי העו"ד עורך ההגרלה | הזכייה
בדירה מחוייבת במס כחוק | לא ניתן להעביר את הזכיה לאחר.